info@goguser.com.tr
0262 335 18 17

ÇEVRE POLİTİKASI
Firmamız, çevre kirliliğinin önlenmesi ve bu amaçla periyodik olarak ölçme, izleme yapılmasını, personellerimizin belgelenmesini, uygulanmasını ve kamuoyunun incelemesine açık tutulmasını kabul etmektedir.

Bu kapsamlar içerisinde firmamız, çevre yönetim sistemini sürekli olarak iyileştirmeye yönelik hedefler belirlemeyi ve bu hedefleri düzenlemiş olduğu toplantılarda gözden geçirmeyi, personellerini sağlıklı, temiz ve güvenli bir iş ortamı oluşturmayı ilke edinmektedir.

Bunlara yönelik olarak firmamız;

  • - Çevre konusunda personeller periyodik olarak eğitimler alacak ve bilinçlendirilecektir.
  • - Çalışanların çevre konusunda bilinçli olmasını ve uygulamasını sağlayacaktır.
  • - Çevre ve insan sağlığına üst düzeyde önem verilecek ve korunma ön planda tutulacaktır.
  • - Çevreye bırakılan atıklar ve gürültü etkisi minimum seviyeye indirgenecektir.
  • - Geri dönüşüm yöntemleri araştırılmaya devam edilecek ve atıklar çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilecektir.
  • - Çevre konusunda yapılmakta olan tüm çalışmalar, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ISO 14001 standartına uygun olarak gerçekleştirilecek ve alt yüklenicilere uygulatılacaktır.

Çevre politikamızın uygulanması üst yönetimin sorumluluğundadır.