info@goguser.com.tr
0262 335 18 17

KALİTE POLİTİKASI
- Müşteri Memnuyetini, kalitenin en üst seviyede tutularak sağlanılacağına inanmak,

- Müşteri memnuniyetini ve ihtiyaçlarını esas alarak sorunlara en hızlı ve verimli şekilde takım ruhu ile disiplinli ve ilgili yaklaşacağımız,

- Eğitim ile insan kaynaklarımızın yetkinliğini artırmak, bu yetkinliği artırabilmek için belirlenen zaman periyotlarında elemanlarımıza önceden konusu belirlenmiş hizmet içi eğitim vermek ve verilen bu eğitimin sonuçlarını değerlendirmek,

- Gelişmekte olan teknolojisini yakından takip etmek, internet, dergi ve çeşitli kuruluşların düzenlemiş olduğu panel, sempezyum vb. toplantıları takip ederek sektörümüzdeki değişimleri yakından izleyip, standartlara uygun şekilde uygulamak,

- Kalite yönetim sistemimizin koşullarına uymak, sürekli gelişmesini ve iyileşmesini sağlamak, kalite yönetim sistemimizin koşullarını yerine getirip, şirket yönetimimizin gerçekleştirdiği toplantılarda yenilikleri belirleyerek kalite yönetim sistemine uyarlamak ve gerekli denetimi yapmak,

- Şirket verimliliğini ve kapasite kullanım oranlarını arttırmak,

- Kalite anlayışımızı bilimsellik temeline dayandırarak, yeterli kaynakların tahsisi ile müşterilerimizin memnuniyetlerini arttırmak,

- Çalışanlarımızın öz gelişimlerini sağlamak, takım ruhunu geliştirmek, motivasyonu arttırmak ve firma kültürünü benimsetmek için eğitim faaliyetlerini sistematik olarak sürdürmek,

- Çalışanlarımıza ve toplumumuza temiz ve güvenli bir çevre sağlamak,

- Faaliyet alanımızla ilgili tüm yasal kurallara ve standartlara uyarak müşteri isteklerini sağlamak,

- İş kazalarını en aza indiren, emniyetli bir iş ortamı oluşturmak,

- Yönetim sistemlerinin etkinliklerini kontrol etmek, gözden geçirmek ve sürekli geliştirmektir.